Nutrilan (hydrolyzed animal protein)

Tên gọi khác: Nutrilan (hydrolyzed animal protein)

(Tiếng Việt. Nutrilan (protein động vật được thủy phân))

Tên thương mại cho các protein động vật được thủy phân. Các nhà sản xuất nhận thấy loại nguyên liệu này có thể tạo cảm giác mượt mà, mịn màng như nhung cho bề mặt da. Nó có chứa các axit amin hiện diện trong da. Nutrilan là một ví dụ cho cách mà các công ty mỹ phẩm có thể liệt kê các thành phần của họ và tạo sự không rõ ràng đối với việc nhận danh và nguồn nguyên liệu. Xem thêm hydrolyzed animal protein.


Top