Nylon-11

Tên gọi khác: Nylon-11

Một chất độn sử dụng chủ yếu trong các sản phẩm trang điểm và trong một vài loại chất dưỡng ẩm.


Top