facebook

Định nghĩa Nylon-12

Tên gọi khác: Nylon-12

Chất độn và cản quang, cung cấp một cảm giác và độ đàn hồi tốt cho các sản phẩm dưỡng ẩm và trang điểm, gồm cả các lớp nền. Nylon-12 giúp giảm cảm giác nhờn. Nó là một dẫn xuất polyamide của axit 12-aminododecaic.


Top