facebook

Định nghĩa Nylon

Tên gọi khác: Nylon

Một loại vật liệu tổng hợp đã được biết đến rộng rãi, được sử dụng làm các sợi trong sản phẩm giúp làm lông mi dài hơn và các loại mascara, và làm hợp chất tạo khuôn để định hình mỹ phẩm. Nylon cung cấp chất độn cho công thức, và khi tương thích, có thể tạo độ đục. Nó có thể gây ra các phản ứng dị ứng.


Top