O-cymen 5-OL

Tên gọi khác: O-cymen 5-OL

O-cymen 5-OL– một chất kháng khuẩn được dùng trong các chất điều chế sản phẩm cho tay và toàn thân. Nó là một dẫn xuất của phenol.


Top