Oak bark (Quercus sp.)

Tên gọi khác: Oak bark (Quercus sp.)

(Tiếng Việt. Vỏ sồi (chi Quercus))

Các tính chất thảo mộc của nó được mô tả là làm săn nhẹ, làm se mạnh và khử trùng. Nó cũng làm giảm viêm và ngăn chặn viêm nhiễm. Chiết xuất vỏ sồi được sử dụng để có hiệu quả trị liệu tốt hơn phần rễ cây.


Top