Oakmoss empuree (Evernia prunastri)

Tên gọi khác: Oakmoss empuree (Evernia prunastri)

Một thành phần hương liệu bắt nguồn từ bất kỳ loài nào trong số các địa y tạo ra nhựa mọc trên cây sồi.


Top