Oat extract

Tên gọi khác: Oat extract

(Tiếng Việt. Chiết xuất yến mạch)

Một chiết xuất thu được từ hạt yến mạch. Xem thêm oat.


Top