Oat meal flour

Tên gọi khác: Oat meal flour

(Tiếng Việt. Bột yến mạch nhão)

Sử dụng như một chất mài mòn và chất độn trong mặt nạ dạng bột nhão và xà bông. Thu được bằng cách nghiền yến mạch đã được loại bỏ vỏ. Xem thêm oat.


Top