Octyl dimethyl paba

Tên gọi khác: Octyl dimethyl paba

Tên gọi khác: octyl dimethyl p-aminobenzoic acid; octyl dimethyl padimate-O.

Một hóa chất chống nắng được FDA công nhận hiện có danh pháp INCI là ethylhexyl dimethyl PABA. Xem ethylhexyl dimethyl PABA.


Top