Octyl hydroxystearate

Tên gọi khác: Octyl hydroxystearate

Chất làm mềm được sử dụng như một chất điều hòa da.


Top