Octyl palmitate

Tên gọi khác: Octyl palmitate

Một este dưỡng ẩm không nhờn, không dầu với độ lan tỏa tốt và khả năng thanh toán được tốt.


Top