Octyl stearate

Tên gọi khác: Octyl stearate

Một hoạt chất làm mềm có các tính chất tương tự với octyl palmitate. Xem thêm stearic acid.


Top