Oleamine

Tên gọi khác: Oleamine

Một chất chống tĩnh điện được sử dụng trong các công thức mỹ phẩm.


Top