Oleostearine

Tên gọi khác: Oleostearine

Hỗn hợp các triglyceride của axit béo còn lại sau quá trình chiết tách vật lý các loại dầu có độ chuẩn thấp từ mỡ bò. Nó đóng vai trò như một chất kết nối và làm mềm trong điều chế mỹ phẩm.


Top