Oleth-2, -5, -10, -20, -30

Tên gọi khác: Oleth-2, -5, -10, -20, -30

Tất cả các chất trên đều là các chất nhũ hóa và , và đều là các dạng ê te của polyethylene glycol của ancol oleylic. Những nhà chế tạo công thức mỹ phẩm thường chọn một chất nhất định tùy thuộc vào các yêu cầu khác của công thức. Chẳng hạn, oleth-5 đồng thời là chất lan tỏa; oleth-20 được đặc biệt sử dụng để làm hoạt chất ổn định nước hoa và có thể hoạt động thành công trong các hệ thống gel tẩy rửa; oleth-30 có thêm các tính chất như làm sạch và hoạt động bề mặt. Xem thêm oleyl alcohol.


Top