Oleyl alcohol

Tên gọi khác: Oleyl alcohol

Một chất làm mềm, dung môi, chất tăng độ nhớt, và chất mang được ứng dụng trong một lượng lớn các công thức mỹ phẩm như sản phẩm trang điểm, chăm sóc da, dưỡng thể và da tay. Ancol oleylic là một ancol béo bất bão hòa tìm thấy trong dầu cá và có thể được sản xuất bằng phương pháp tổng hợp. Theo một số nguồn, hợp chất này không gây mụn và có tiềm năng gây kích ứng nhẹ.


Top