Oleyl betaine

Tên gọi khác: Oleyl betaine

Chất làm mềm nhẹ, chất hoạt động bề mặt có khả năng điều hòa, và là một chất làm đặc công thức. Xem thêm betaine; oleamine.


Top