Olibanum oil

Tên gọi khác: Olibanum oil

(Tiếng Việt. Dầu olibanum)

Một thành phần hương liệu. Nó là chất làm se với tính kháng viêm nhẹ. Xem thêm nhũ hương.


Top