Oligo active liposome

Tên gọi khác: Oligo active liposome

(Tiếng Việt. Oligo-liposome hoạt tính)

Các liposome đã được tích trữ các vi nguyên tố ở bên trong.


Top