facebook

Định nghĩa Omega-3

Tên gọi khác: Omega-3

Một axit béo thiết yếu. Xem alphalinoleic acid.


Top