Omega-39

Tên gọi khác: Omega-39

Một axit béo thiết yếu. Xem oleic acid.


Top