Orange essence

Tên gọi khác: Orange essence

(Tiếng Việt. Tinh chất cam)

Sử dụng làm nước hoa.


Top