Orchid extract (Orchis sp.)

Tên gọi khác: Orchid extract (Orchis sp.)

(Tiếng Việt. Chiết xuất phong lan (chi Orchis))

Một chất phục hồi và làm trẻ hóa, rõ ràng là nhờ vẻ đẹp của hoa nhiều hơn bất kỳ tính chất kích thích cụ thể nào. Tuy nhiên, nó cũng được ghi chú là có cả hai tính chất làm dịu và điều hòa da. Một vài nguồn đã xác định chiết xuất này tốt cho da khô. Chiết xuất được lấy từ ống tràng của nhiều loài hoa phong lan.


Top