Oxido reductase

Tên gọi khác: Oxido reductase

Hỗn hợp của các enzyme và men có trong tự nhiên đóng vai trò như một chất chống oxy hóa bằng cách khử hoặc ngăn cản oxy.


Top