Ozokerite

Tên gọi khác: Ozokerite

Tên gọi khác: cresin.

Một loại sáp vi tinh thể có sẵn trong tự nhiên. Nó điều chỉnh độ nhớt của công thức, có khả năng tạo thể vẩn, và giúp sản phẩm ổn định. Ozokelite là sáp hydrocarbon có nguồn gốc từ nguồn khoáng hoặc dầu mỏ, mà khi được tinh chế, cho ra một loại sáp vi tinh thể có màu trắng được biết với cái tên cresin.


Top