facebook

Định nghĩa Paraben

Tên gọi khác: Paraben

Một trong những nhóm chất bảo quản được sử dụng phổ biến nhất trong công nghiêp mỹ phẩm, dược phẩm và thực phẩm. Paraben cung cấp hoạt tính ức chế chống lại nhiều loại vi khuẩn và nấm khác nhau, và được đánh giá là an toàn trong mỹ phẩm, đặc biệt trong bối cảnh có tiềm năng gây mẫn cảm nhẹ. Một sự đánh giá các chất bảo quản để sử dụng trong các loại mỹ phẩm lưu lại trên da đã liệt kê paraben vào những chất gây mẫn cảm thấp nhất. Khoảng nồng độ sử dụng trong mỹ phẩm là từ 0.03 đén 0.30%, phụ thuộc vào điều kiện sử dụng và loại sản phẩm mà paraben sẽ được thêm vào. Xem thêm mục paraben ở chương 4.


X

Nhập SĐT và nhận ngay Voucher giảm 50% áp dụng cho Lấy Mụn, Detox, Destress


*** Áp dụng cho tất cả khách hàng mới

Công ty Happy Skin Vietnam

Top