Pca

Tên gọi khác: Pca

Tên gọi khác: Ajidew; Ajidew A-100; l-2-pyrrolidone-5-carboxylic acid.

Một nguyên liệu dưỡng ẩm có khả năng hút ẩm, nó hoạt đông như một chất hút ẩm tốt. Thường được sử dụng trong các sản phẩm dưỡng ẩm.


X
Top