Pectin

Tên gọi khác: Pectin

Sử dụng làm chất làm đặc trong các sản phẩm làm đẹp nhờ vào khả năng tạo gel của nó. Nó có tính làm dịu và tính axit nhẹ. Được trích ly từ táo hoặc phần bên trong múi các loại trái cây họ chanh.


X
Top