Peg-7 glyceryl cocoate

Tên gọi khác: Peg-7 glyceryl cocoate

Một chất làm mềm có khả năng tự nhũ hóa đặc biệt thích hợp cho các công thức nước.


X
Top