Organic cosmetics

Tên gọi khác: Organic cosmetics

(Tiếng Việt. Mỹ phẩm hữu cơ)

Tên gọi khác: Mỹ phẩm thiên nhiên (Natural cosmetics)

Mỹ phẩm hữu cơ khác với thực phẩm hữu cơ, tên gọi này được chỉ cho những mỹ phẩm có chứa nhiều thành phần thiên nhiên hoặc chiết xuất từ những thành phẩn thiên nhiên đó. Loại thứ nhất thường mang lại kết quả nhiều hơn, do đó chúng dễ gây dị ứng, có tuổi thọ ngắn hơn.

Khác với thực phẩm hữu cơ, từ mỹ phẩm hữu cơ không được công nhận hay chuẩn hóa bởi bất cứ tổ chức có uy tín hay chính phủ nào. Tuy nhiên, vì những quan niệm rằng mỹ phẩm hữu cơ tốt hơn các nhà sản xuất tận dụng điều này triệt để gia tăng quảng cáo những hiệu quả “có vẻ thần kỳ” của những sản phẩm này. Một số cách ghi trên bao bì sản phẩm hoặc trong quảng cáo có thể gây nhầm lẫn. Ví dụ một sản phẩm có thể có 20% là thành phần từ thực vật. 80% trong đó là hữu cơ. Bao bì hay quảng cáo có thể khiến người tiêu dùng hiểu là 80% thành phần của sản phẩm là hữu cơ, trong khi thực tế chỉ là 16% của cả công thức.

Không có phương tiện nào đủ đơn giản để chúng ta có thể phân biệt sản phẩm “hữu cơ”nhiều hay ít.


Top