facebook

Định nghĩa Phenylbenzimidazole sulfonic acid

Tên gọi khác: Phenylbenzimidazole sulfonic acid

Tên gọi khác: 2-phenyl-5-benzimidazolesulfonic acid; 2-phenylbenzimidazole-5-sulfonic acid.

(Tiếng Việt. Axit phenylbenzimidazone sulfonic)

Một trong số 21 hoá chất chống nắng được FDA công nhận nhờ khả năng hấp thụ UVB. Nó được công nhận ngưỡng dùng lên đến 4% ở Mỹ và lên đến 8% ở châu Âu. Khi kết hợp với một base thích hợp, nó trở thành chất chống nắng tan trong nước. Nó thể hiện một mức độ sử dụng rất hiệu quả so với mối liên hệ với chỉ số SPF khi so sánh với hóa chất chống nắng khác. Thêm vào đó, nó dường như tăng chỉ số SPF lên đáng kể. Cũng rất tốt để sử dụng trong các loại gel chống nắng trong suốt.


Top