Polyacrylic acid salt

Tên gọi khác: Polyacrylic acid salt

(Tiếng Việt. Muối của axit polyacrylic)

Một chất kết nối, nhũ hoá, tạo màng và tăng độ nhớt chủ yếu được sử dụng trong dầu gội đầu.


X
Top