Polysorbate 20

Tên gọi khác: Polysorbate 20

Chất hòa tan, nhũ hóa, điều chỉnh độ nhớt, và  hóa cho tinh dầu hòa tan trong nước.


X
Top