Polyvinyl alcohol

Tên gọi khác: Polyvinyl alcohol

Chất kết nối, tạo màng và tăng độ nhớ được sử dụng chủ yếu trong sản phẩm trang điểm và sơn móng tay.


X
Top