Ppg-20 methyl glucose ether

Tên gọi khác: Ppg-20 methyl glucose ether

Một chất làm mềm.


X
Top