Pyridoxine HCL

Tên gọi khác: Pyridoxine HCL

Một chất điều hòa da cũng được sử dụng rộng rãi trong các sản phẩm chăm sóc tóc.


Top