Pyrrolidine-carboxylic acid

Tên gọi khác: Pyrrolidine-carboxylic acid

(Tiếng Việt. Axit pyrrolidine-carboxylic)

Chất dưỡng ẩm. Xem thêm PCA.


Top