Pyruvic acid

Tên gọi khác: Pyruvic acid

(Tiếng Việt. Axit pyruvic)

Một axit alphahydroxy có thể gây kích ứng và được đánh giá là khó sử dụng. Nó có kích thước phân tử lớn hơn các loại AHA thường dùng. Natri pyruvate được dùng phổ biến hơn, và là một muối hữu cơ. Xem thêm alphahydroxy acid.


Top