Quaternium-18 bentonite

Tên gọi khác: Quaternium-18 bentonite

Chất làm đặc và điều hòa, nó giúp kiểm soát độ nhớt của sản phẩm.


Top