facebook

Định nghĩa Quaternium-18 hectorite

Tên gọi khác: Quaternium-18 hectorite

Sử dụng như một chất làm đặc và tạo huyền phù, nó giúp kiểm soát độ nhớt của sản phẩm. Được điều chế từ phản ứng của hectorite và muối bậc bốn. Được sử dụng ở nồng độ 1.5%. Xem thêm hectorite.


Top