facebook

Định nghĩa Quince extract (Pyrus cydonia)

Tên gọi khác: Quince extract (Pyrus cydonia)

(Tiếng Việt. Chiết xuất mộc qua)

Khi thu được từ nước ép hay từ quả, chiết xuất này có tính làm se và làm săn và được nhắc đến như một chất phù hợp cho da khô và trong các sản phẩm điều trị mắt. Xem thêm quince seed.


Top