facebook

Định nghĩa Quinine extract

Tên gọi khác: Quinine extract

(Tiếng Việt. Chiết xuất ký ninh)

Một loại alkaloid có trong vỏ cây Cinchona officinalis. Xem cinchona extract.


Top