facebook

Định nghĩa Rhubarb extract (Rheum palmatum)

Tên gọi khác: Rhubarb extract (Rheum palmatum)

(Tiếng Việt. Chiết xuất đại hoàng)

Là chất làm se và làm săn, đại hoàng được cho là hoạt động như một chất ức chế tyrosinase và cũng như có tính chất làm sáng da. Thành phần bao gồm axit gallic, emodin, glucoside, tannoid và nhựa. Rễ là phần được sử dụng để tạo thành chiết xuất dạng cao, bột, cồn thuốc, xi-rô, nước sắc.


Top