facebook

Định nghĩa Ribonucleic Acid – Rna

Tên gọi khác: Ribonucleic Acid – Rna

(Tiếng Việt. Axit ribonucleic (ARN))

Một chất tạo màng bề mặt với hoạt tính dưỡng ẩm. Đây là một polyribonucleotide được tìm thấy cả trong nhân tế bào và tế bào chất.


Top