Rice bran

Tên gọi khác: Rice bran

(Tiếng Việt. Cám gạo)

Chất làm dịu. Nó gắn liền với khả năng thúc đẩy hình thành collagen và ức chế quá trình peroxy hóa lipid trong da. Được khuyến cáo sử dụng cho da khô, trưởng thành. Cám gạo được sử dụng dưới rất nhiều dạng khác nhau, bao gồm dạng cao, dầu, và sáp. Dầu có chức năng giống như một chất mang và chất làm mềm. Mầm và cám của lúa gạo chưa chà có chứa axit linolic hay vitamin F, axit oleic, axit palmitic, vitamin E và oryzanol.


X
Top