facebook

Định nghĩa Rice germ oil

Tên gọi khác: Rice germ oil

(Tiếng Việt. Dầu mầm lúa gạo)

Sử dụng trong mỹ phẩm nhờ vào tính chất làm mềm của nó.


Top