facebook

Định nghĩa Rose hip (Rosa canina)

Tên gọi khác: Rose hip (Rosa canina)

(Tiếng Việt. Cây tầm xuân)

Phần lõi còn lại sau khi cánh hoa đã rụng hết. Giàu vitamin C, hoa tầm xuân cũng được sử dụng để tạo một lớp có mùi thơm, trong khi quả tầm xuân lại được đánh giá là một chất làm se. Xem thêm rose hip oil.


Top