Royal jelly extract hd

Tên gọi khác: Royal jelly extract hd

(Tiếng Việt. Chiết xuất sữa ong chúa HD)

Là dạng chiết xuất từ sữa ong chúa. Xem thêm royal jelly.


Top