facebook

Định nghĩa Rutin

Tên gọi khác: Rutin

Được mô tả là có tính chất làm săn chắc và tăng cường độ bền cho các mao mạch, từ đó giúp ngăn ngừa tình trạng đỏ da mặt do vỡ mao mạch. Nó cũng được chứng minh tính chất chống oxy hóa. Rutin được tìm thấy trong lá cửu lý hương, kiều mạch, và các loài thực vật khác.


Top